top of page

OVERPUMPNING

OVERPUMPNING – PLANLAGT ELLER AKUT

Europump udfører komplette overpumpningsopgaver med enten selvansugende dieselpumper eller dykkede pumper. Fælles for begge typer er, at de håndterer urenset spildevand om nødvendigt.

Vi tilbyder en "full service" løsning, hvor opsætning, tilslutning og levering af rør-/slangesystemer er inkluderet. Endvidere overvåger vi pumperne via vores fjernstyrede enheder.

TEKNISKE DATA

- Maks. kapacitet:   5000 m3/t pr. pumpe

- Maks. tryk:   55 mVs (5,5 bar)

- Frit gennemløb:   65-140 mm

- Pumpestørrelser:   3" til 22"

- Maks. motorstørrrelse:   560 kW (diesel), 140 kW (el)

bottom of page